Donateurs & Sponsors

Voor onze inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van onze donateurs. Wilt u ons werk steunen, meldt u dan aan als vaste donateur! Mail ons uw adresgegevens, of stuur ons een briefje. U kunt ons ook sponsoren door uw gift over te maken op NL38 RABO 0367305003 t.n.v. Stichting JA Foundation. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Uw gift is mogelijk aftrekbaar voor de belastingdienst. De JA Foundation is door de belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is dan ook vrij van successierechten en fiscaal aftrekbaar.

Alvast hartelijk dank!